بچه های برتر کتاب خوان

مسابقه ی خاطره نویسی نماز

کارگاه علوم

بازدید موزه ی سنگ دانشگاه

اول

صبحگاه پیش دبستان گروه دوم

نماز آموزشی

آزمون نهج البلاغه

محفل انس با قرآن

سازه های آمپولی