دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

دستان مهربان..در جشن نیکوکاری

خداحافظ سال 1397

تبریک....تبریک

کسب افتخار

خانه تکانی کلاسی به مناسبت روز بهداشت محیط در آستانه سال جدید

روز نیکوکاری پیش دبستان

روز رشد...از دوربین همکاران

روز رشد....... ناهار وحدت دوره ی دوم

روز رشد.....ناهار وحدت دوره ی اول

اجرای نمایش...زنگ تفریحی

مشاهده مطالب قدیمی تر...