دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

جشن ششم به روایت تصویر

جشن فارغ التحصیلی کلاس ششم

افتخارات کسب شده توسط دانش آموزان دبستان در سال تحصیلی 98-97

آزمون نهایی املا و انشای فارسی

تقدیر از دانش آموزان

آخرین جلسه همکاران

ادامه ی جلسات در محضر قرآن

درس پژوهی همکاران

فعالیت های ازمایشگاهی مرحله ی دوم

در محضر قرآن