دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400 در پایه ششم آغاز شد. مهلت پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400 از اول اردیبهشت تا 31 تیر ماه می باشد. 
با رعایت بهداشت، حفظ فاصله اجتماعی و مهار کرونا بزودی در مدرسه در کنار هم خواهیم بود. 

اهدای جوایز به نفرات برتر جشنواره ی پاکیاران

دومین جشنواره هدف - غرفه محیط زیست

برای مشاهده غرفه محیط زیست دومین جشنواره هدف، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دومین جشنواره هدف - غرفه آزمایش

برای مشاهده غرفه آزمایش دومین جشنواره هدف، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دومین جشنواره هدف - غرفه ورزش و بازی

برای مشاهده غرفه ورزش وبازی دومین جشنواره هدف ، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دومین جشنواره هدف - غرفه هنر و خلاقیت

برای مشاهده غرفه هنروخلاقیت دومین جشنواره هدف ، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دومین جشنواره هدف - غرفه آشپزی

برای مشاهده غرفه آشپزی دومین جشنواره هدف ، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دومین جشنواره هدف - غرفه نمایش علمی و سرگرمی

برای مشاهده غرفه نمایش علمی و سرگرمی دومین جشنواره هدف، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دومین جشنواره هدف - غرفه موسیقی

برای مشاهده غرفه موسیقی دومین جشنواره هدف ، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دومین جشنواره هدف - غرفه مهندسی

برای مشاهده غرفه مهندسی (برنامه نویسی) دومین جشنواره هدف ، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دومین جشنواره هدف - شیفتگان کتاب

برای مشاهده غرفه شیفتگان کتاب دومین جشنواره هدف ، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.