دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

کسب مقام سوم شهرستان در رشته نمایش عروسکی

کسب مقام دوم در سطح شهرستان در رشته نمایش صحنه ای

مسابقه ی نقاشی همگانی

به مناسبت 13 آبان و روز دانش آموز برترینها و منتخبین  نقاشی دبستان درقالب یک گروه 5 نفره و با مدیریت سرکار خانم سیلانی مربی هنر نقاشی دبستان در جشنواره نقاشی همگانی کانون امام خمینی شهرستان خمینی شهر شرکت نمودنند..

با تشکر از دانش آموزان

پوریا عابدی ، پنجم 2

سید امیر سروی ششم 1

علی مسعودی ششم 2

امیر حسین ذبیحی پنجم 1

پارسا احمدی چهارم