دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

بازدید از خانه ی تاریخی سرتیپ

بازدید از آتش نشانی

تبریک..تبریک

دستان مهربان..در جشن نیکوکاری

خداحافظ سال 1397

تبریک....تبریک

خانه تکانی کلاسی به مناسبت روز بهداشت محیط در آستانه سال جدید

روز نیکوکاری پیش دبستان

روز رشد...از دوربین همکاران

روز رشد....... ناهار وحدت دوره ی دوم

مشاهده مطالب قدیمی تر...