برگزیده ورزشی

کسب رتبه سوم انفرادی در رشته شطرنج

توسط دانش آموز کوشای کلاس ششم 

نیما فرخ پور

تیم والیبال 97-96

کسب رتبه سوم شهرستان در توسط تیم پرتلاش والیبال

اعضای تیم:

محمد ابدال (ششم )- محمد رضا ارفع الرفیعی (چهارم )- یوسف ایوبی (ششم )
علیرضا پاکدل (ششم)- سجاد روح الهی (ششم)- متین علی درچه (ششم)
جواد محمدی (ششم)- علی محمدی (ششم)

مقام های ورزشی