دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

قوانین پیش ثبت نام آنلاین سال تحصیلی 1401-1400

باسمه تعالی

پیش از شروع تکمیل فرم پیش ثبت نام، به موارد زیر دقت نمایید.

  •  زمان پیش ثبت نام از 1400/2/1 تا پایان تیر ماه می باشد.
  • در سال تحصیلی جدید پیش ثبت نام تنها برای  پایه ششم صورت می گیرد.
  • لطفا اطلاعات درخواستی را با دقت تکمیل نمایید.
  •  تکمیل موارد ستاره دار الزامی است.
  •  درج کارنامه نوبت اول پایه پنجم  الزامی می باشد.
  •  درقسمت فایل ضمیمه، فایل کارنامه نوبت اول پایه پنجم بارگذاری شود.
  • بارگذاری تصویر دانش آموز الزامی است.
  • تکمیل پیش ثبت نام، تنها پس از دریافت کد رهگیری صورت می گیرد.
  • جهت انجام ثبت نام از گوشی همراه استفاده ننمایید.