دست سازه های دانش آموزان با مواد دور ریختنی

برگزاری نمایشگاه آثار دست ساز به کمک مواد دور ریختنی توسط دانش آموزان دبستان با محوریت رباتیک


ادامه مطلب...