دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

سازه های آمپولی

دست سازه های دانش آموزان با مواد دور ریختنی

برگزاری نمایشگاه آثار دست ساز به کمک مواد دور ریختنی توسط دانش آموزان دبستان با محوریت رباتیک

ادامه مطلب...