نمایشگاه دست سازه های خلاق دانش آموزان (به مناسبت روز زمین پاک)

برگزاری نمایشگاه دست سازه های خلاق دانش آموزان

زمان: 20 لغایت 23 اسفند ماه

مکان: دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان