دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

نقش دانش اموزان در مدارس هوشمند


مدرسه هوشمند دانش‌آموزان را برای ورود موفق به یک محیط مدرن وجهانی‌تر آماده می‌کند. مدارس هوشمند مهارتهای حل مسئله خلاق در موقعیتهای جدید را پرورش می‌دهند و دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که در تصمیم‌گیری و تقبل مسئولیت، شهامت و جرأت داشته باشند. دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که اطلاعات را پردازش کرده و بکار ببرند. آنها یاد می‌گیرند که چگونه نقادانه فکر کنند و در مورد آنچه که یاد گرفته اند فکر کنند و آنها را در زندگی بکار ببرند.

دانش آموزان قادر خواهند بود به یک مسافرت اطلاعاتی به دور دنیا رفته و در مورد اطلاعات جستجو کرده و آنها را جمع‌آوری کنند. علاوه بر دسترسی به منابع در درون سایت، آنها به مرکز منابع ملی و جهانی نیز از طریق ابزارهائی مانند اینترنت و اینترانت دسترسی خواهند داشت. علاوه بر دسترسی به پایگاه‌اطلاعاتی، شبکه تعامل با دیگر دانش‌آموزان، معلمان و افراد در تمام دنیا را فراهم می‌کند و نهایتا جهان دانش‌آموزان از طریق این ارتباطات، اجتماعی گسترده‌تر خواهد شد.

بنابراین به دانش‌آموزان باید استراتژیهای جستجوی اطلاعات بصورت گزینشی و با مهارت آموزش داده شود. به علاوه روی تلاشهای گروهی، مشارکت گروهی، انعطاف پذیری، دور اندیشی و مهارت در زبانهای بین المللی تأکید می‌شود.


در کنار تحول برنامه درسی و گنجاندن گزینه های جدید آموزشی نظیر سواد دیجیتالی (کاربریIT)، دانش آموزان باید با موارد زیر آشنا گردند:

- روشها و فرآیندهای کار و یادگیری در مدرسه هوشمند، اعم از روشهای مشارکت در گروه ها و تیم ها، عضویت در برنامه های جنبی و کمک درسی، روش پژوهش و مطالعه، روشهای ارائه مطالب و آموخته ها، روش های نوین ارزشیابی، مشارکت در تولید محتوا، حل مسئله، نقد و ارزیابی

- آشنایی کار با ابزارهای ارائه و استفاده از آن (مانند ویدئو پرژکتور، بورد هوشمند و …)

- آموزشهای لازم مدیریت منابع اطلاعاتی، مدیریت زمان، رهبری گروه(بر حسب موقعیت سنی و ویژگی فردی دانش آموز)، خلاقیت، ملاحظات مرتبط با مالکیت فکری و نیز ملاحظات اخلاقی مرتبط با فناوری.

- در یک مدرسه هوشمند، دانش آموزان می توانند با استفاده از امکانات و تسهیلات فراهم شده، همواره از برنامه های آموزش بهره گردند. البته بخش عمده ای از این برنامه ها در برنامه درسی که به روز شده اند، نهفته است.

- دانش آموز باید به تدریج مهارتهایی مانند زبان انگلیسی(بخصوص اصطلاحات و واژه های مرتبط با فناوری اطلاعات)،  مهارتهای ارتباطی(بویژه مهارتهای ارتباطی نوین) و نیز مهارتهای یادگیری را کسب نماید.

- بسیاری از ملاحظات مرتبط با این مهارتها، مستلزم برگزاری دوره های آموزشی خاص می باشد.

- یادگیری توانایی کار با اینترنت و محیط شبکه در انجام فعالیتهایی نظیر: دیدن و ثبت و مدیریت برنامه های روزانه

- یادگیری شیوه های جدید مشارکت در آموزش در سطح وسیع مانند ویدئو کنفرانس

- مهارتهای ارتباطی نوین(مانند استفاده از پست الکترونیکی، مشارکت در گروه های بحث )

-  ارائه مطالب(گزارش شفاهی، مقاله و …)

- روشهای تحقیق و بررسی(جمع آوری اطلاعات، جستجو در اینترنت و مستندسازی)

- آشنایی کار با کامپیوتر

- آموزش کار با سامانه آموزشی مدرسه (استفاده از کتب الکترونیک، آزمون، انجام و ارسال تکالیف، ارسال پیام و …)

- آموزش استفاده از سامانه های جانبی مانند تلفن گویا، پیامک و …

- آموزش استفاده از کارت دانش آموزی

- آموزش استفاده از سایت مدرسه