دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان | سامانه همکلاسی

بچه های برتر کتاب خوان
1397/09/24 ساعت 13:12:18
کارگاه علوم
1397/09/24 ساعت 08:22:41
اول
1397/09/21 ساعت 11:23:14
نماز آموزشی
1397/09/20 ساعت 09:58:52
آزمون نهج البلاغه
1397/09/18 ساعت 12:47:35
محفل انس با قرآن
1397/09/17 ساعت 13:10:07
سازه های آمپولی
1397/09/16 ساعت 00:21:09
مسابقه و هیجان
1397/09/15 ساعت 10:01:31
هیجان در آزمایشگاه
1397/09/14 ساعت 21:56:28
جلسه ی قطبی مدیران
1397/09/13 ساعت 12:30:13
آزمایش علمی
1397/09/11 ساعت 20:30:54
مانور زلزله
1397/09/07 ساعت 20:35:28
بازدید از نانوایی
1397/09/07 ساعت 14:08:32
صبحگاه پیش دبستان
1397/09/06 ساعت 13:46:16
خط کشی پارکینگ دبستان
1397/09/06 ساعت 13:00:36
کتابخانه ی جدید دبستان
1397/09/05 ساعت 11:43:01
سازه های آمپولی
1397/09/03 ساعت 18:03:00
جشن میلاد
1397/09/03 ساعت 12:59:27
آموزش بهداشت
1397/09/03 ساعت 12:33:54
جشنواره ی غذای سالم
1397/08/30 ساعت 15:42:59
آزمایشهای هیجان انگیز
1397/08/27 ساعت 21:29:19
صبحگاه پر نشاط
1397/08/27 ساعت 20:40:57
اولین نماز
1397/08/25 ساعت 14:27:54
بازدید...
1397/08/25 ساعت 14:17:05
بازیهای بومی محلی
1397/08/20 ساعت 13:47:07
ورزش و...
1397/08/20 ساعت 13:04:07
نماز جماعت
1397/08/20 ساعت 12:38:49
صبحانه ی وحدت آش نذری
1397/08/19 ساعت 13:06:41
برنامه های 13 آبان
1397/08/19 ساعت 12:34:53
مسابقه ی نقاشی همگانی
1397/08/19 ساعت 10:22:06