دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

بارارچه ی خیریه به روایت تصویر...ادامه

بازارچه ی خیریه به روایت تصویر

آزمون هماهنگ ریاضی

رتبه های پژوهشی کسب شده توسط همکاران در سال تحصیلی 97-96

درس پژوهی....

راهپیمایی 22 بهمن

مسابقه..طناب کشی ...دهه ی فجر

قهرمانان

مسابقه ی پرتاب موشکهای کاغذی

هواپیمای دست ساز