دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

پیش ثبت نام پایه ششم سال تحصیلی 1400-99

خوش آمدید. ثبت نام صرفا برای پایه ششم انجام میگیرد. لطفا اطلاعات خواسته شده را به طور دقیق و کامل وارد نمایید. دریافت کد رهگیری به منزله اتمام پیش ثبت نام است.
شروع پیش ثبت نام جدید
ویرایش یا چاپ اطلاعات پیش ثبت نام با استفاده از کد رهگیری