دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400 در پایه ششم آغاز شد. مهلت پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400 از اول اردیبهشت تا 31 تیر ماه می باشد. 
با رعایت بهداشت، حفظ فاصله اجتماعی و مهار کرونا بزودی در مدرسه در کنار هم خواهیم بود. 

تبریک ...عیدتان مبارک


نور حیّ سرمدی یا رسولَ الله

از همه سرآمدی یا رسولَ الله

سیدی خوش آمدی یا رسولَ الله

تو رسولِ دو سرایی،جلوه ی روی خدایی

 میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق مبارک باد

جلسه آموزگاران

بازدید

روز تربیت بدنی

اجرای نمایش اینک امید

تسلیت...

هر که روی معرفت زیارت رضا کند

ز نعمت زیارتش زیارت خدا کند

ببین مقام زائرش که از طواف قبر

ثواب صد هزار حج خدا به اوعطاکند

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

یازی نشاط در روز شکوفه ها و غنچه ها

رور غنچه ها

روز شکوفه ها به روایت تصویر

اربعین حسینی تسلیت

ادامه مطلب...