هدر معلم
اسلایدشو 1اسلاید 2اسلاید 3

سرآغاز یاد خداست

پسران گل سال نو مبارک


تبریک


فرهنگ درختکاری

انس با قرآن


        

انواع اهرم

اهرم نوع اول:تکیه گاه بین جسم ونیرو قرار دارد.

مانند:انبر دست، قیچی ومیخ کش

اهرم نوع دوم:جسم بین نیرو  و تکیه گاه قرار دارد.

مانند:فرغون، فندق شکن ودرباز کن


اهرم نوع سوم:نیرو بین جسم وتکیه گاه قرار دارد.

مانند:جاروی فراشی، یخ گیر و راکت تنیس