معرفی
اسلاید شو 2اسلایدشو 1آموزگار

سال نو مبارک

Related image

تبریک روز پدر

نوروز

نوروز

درخت کاری

درخت کاری

درخت کاری

روز درخت کاری

شعر

سلام عزیز دلـــــم
دلبندم و خوشگلم

گرما و نور خورشید
وقتی به دریا تابــید

آب ها بخار می شوند
هی بالاتر می رونــــد

جمع که شدند بخارها
ابر می شوند چه زیبا

وقتی به هم می خورند
تولید برق می کـــــــنند

سپس باران می بارد
شادابی هدیــــه دارد

قطره و قطره کم کم
از کوه و صحرا با هم

جویبار و سیلاب می شوند
تا باز به دریا برســـــــــــند

نیایش