پرچم
جوانه های ششمروزت مبارکمسئلهشورابازدید

مرکز علوم جوانه

C34 7

به منظور مشاهده مطالب و انیمیشن ها روی نوشته ها کلیک کنید.

 

بررسی وزن در سیارات مختلف  

 بررسی وزن در سیارات مختلف   

  تفاوت وزن با جرم

  تفاوت وزن با جرم   

  وزن در ماه و مریخ

  وزن در ماه و مریخ    

  نمودار وزن بر حسب جرم

  نمودار وزن بر حسب جرم 

  نیروی گرانشی بین دو جرم

 نیروی گرانشی بین دو جرم 

  نیرو در ماهوارها

 نیرو در ماهوارها   

  سیاره های منظومه خورشیدی

سیاره های منظومه خورشیدی

   

  مشخصات حرکت سیارات منظومه شمسی

مشخصات حرکت سیارات منظومه شمسی

 

  دستبند مغناطیسی

 دستبند مغناطیسی   

  نیروی بین قطب های مغناطیسی

 نیروی بین قطب های مغناطیسی   

  جاذبه و دافعه مغناطیسی

 جاذبه و دافعه مغناطیسی   

  پلاستیک باردار

پلاستیک باردار

   

  شیشه باردار

شیشه باردار

   

  میله شیشه ای و پلاستیکی باردار

میله شیشه ای و پلاستیکی باردار

   

  میله شیشه ای و پارچه باردار

میله شیشه ای و پارچه باردار

   

  جذب و دفع کاغذ

جذب و دفع خورده کاغذ

   

  نیروی اصطکاک

 نیروی اصطکاک   

  کفش و اصطکاک

 کفش و اصطکاک   

  موارد کاهش اصطکاک

 موارد کاهش اصطکاک   

  افزایش اصطکاک

 افزایش اصطکاک   

  اثرات اصطکاک

 اثرات اصطکاک   

  جابجایی کمد

 جابجایی کمد   

  اصطکاک با هوا و طبیعت

 اصطکاک با هوا و طبیعت  

چترباز و مقاومت هوا

چترباز و مقاومت هوا

دو صفحه موازی آویزان

دو صفحه موازی آویزان

نیروی هوای متحرک

نیروی هوای متحرک

موتور تک قطبی 1

موتور تک قطبی 1

موتور تک قطبی 2

موتور تک قطبی 2

امیدوارم لذت برده باشید.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*