شروع2
شعرقالب گلدانش آموزانمادر مبارک

کاشت و برداشت کلاسی

کاشت و برداشت پنجم (1)

تبریک روز مادر

 

 

 

روز درختکاری
ادامه مطلب...

دامستنی های ریاضی


به خانه‌های شش وجهی که زنبور عسل می‌سازد نگاه کنید.

چرا زنبورها خانه‌هایشان را

از مثلث، مربع، پنج ضلعی، هشت ضلعی و یا دایره نمی‌سازند؟


ادامه مطلب...

علوم بیشتر بدانیماهرم هاادامه مطلب...

علوم

چرا پیچ در جهت عقربه های ساعت بسته می شود؟

زیباساز


ادامه مطلب...