وبلاگ پیش دبستان دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان

برنامه هفتگی

صدا آموزی "ش"

صدا آموزی "د"

صدا آموزی " ل "

صدا آموزی "م"

صدا آموزی " ف "

بازی و سرگرمی در خانه

آزمایش تصویر وارونه

آزمایش اجسام شناور در آب

نقاشی شگفت انگیز

مشاهده مطالب قدیمی تر...