پست ثابت

من خدایی دارم ، که در این نزدیکی است


نه در آن بالاها مهربان ، خوب ، قشنگ


چهره اش نورانیست


گاهگاهی سخنی می گوید ، با دل کوچک من،  ساده تر از سخن ساده

من


او مرا می فهمد ، او مرا می خواند ، او مرا می خواهد …

 

تبریک سال نو

پیشا پیش...........

چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری در ایران باستان

fire-ceremony

مردم ایران زمین مانند سایر ملل کهن دارای آداب و رسوم و سنتهای خاص خود می باشند یکی از آیین های نوروزی ، که بایستی آمیزه ای از چند رسم متفاوت باشد  ” مراسم چهارشنبه سوری ” است که در برخی از شهرها آن را چهارشنبه آخر سال گویند.

در تقویم ایران باستان هر سال ۱۲ ماه و هر ماه ۳۰ روز بود با این احتساب ، طول سال عملاً ۳۶۰ روز می شد که با سال کامل شمسی ۵ روز و اندی فاصله داشت. مردم در این روز آماده استقبال از سال نو می شدند و یا خانه تکانی و شستشو آماده پذیرایی و استقبال از نوروز می گردیدند.

 درباره چهارشنبه سوری، کتاب ها و سندهای تاریخی، مطلبی یا اشاره ای نمی یابیم و تنها در این قرن اخیر، یا دقیق تر، در این نیم قرن اخیر است که مقاله ها و پژوهش های متعددی در این باره منتشر شده و یا در نوشته های مربوط به نوروز به چهارشنبه سوری نیز پرداخته اند.


ادامه مطلب...

محیط ومساحت اشکال هندسی


محیط و مساحت اشکال هندسی


1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4


2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض
محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2


3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2
محیط مثلث = مجموع سه ضلع


4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3


5) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع


6) مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع


7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع


8) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2
محیط لوزی = یک ضلع × 4


9) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع
محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2


10) مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع
محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر


11) مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو

12) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3


13 ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش


دستور زبان فارسیحروف ربط :


دو جمله که با و به هم وصل شده اند به این ترتیب معنی دو جمله به هم ارتباط پیدا 

می کند


در آنجا دست به دعا برداشت .


با خدای خود زمزمه کرد .


 در آنجا دست به دعا برداشت و با خدای خود زمزمه کرددو جمله مستقل هم پایه شده و به هم مربوط می شونداما و ولی جمله ها را به هم ربط می دهد و مفهوم دو جمله در مقابل هم است


یعنی جمله دوم به نوعی جمله اول را منفی می کند


آن ها همه جا را گشتند .


او را پیدا نکردند .آن ها همه جا را گشتند ، اما او را پیدا نکردندکاربرد ولی و اما در جمله مفهوم یکسانی دارد


مسعود کاغذ و قلم را گرفت ، اما نمی دانست چه بنویسد


مسعود کاغذ و قلم را گرفت ، ولی نمی دانست چه بنویسید .مدرسه ما خیلی دور بود ، ولی من خسته نمی شدم .


آن کتاب را با دقت خواندم ، اما مفهوم آن را متوجه نشدم . زیرا ، چون


دو جمله را به هم ربط می دهد و جمله اول مفهومی را بیان می کند و جمله دوم دلیل

آن را می گویدحرفش را ادامه نداد ، (چرا ؟ )


زیرا خوابش برده بوددر معنی مفهوم هر دو یکی است ولی در اول جمله بهتر است چون استفاده شودچون کاغذی برای نوشتن نداشت ، روی ماسه ها نوشت


چون گل ها را خیلی دوست داشت ، تصمیم گرفت از این راه جانشینی برای خود

انتخاب کند .حرف ربط


بعد و سپس


جمله ها را به هم ربط می دهد و ترتیب زمانی را نشان می دهد ابتدا در شهر مرند اقامت کردم ، سپس به تبریز رفتمنرگس آب پاش را برداشت ، بعد به طرف من آمد . صیاد تیر را در کمان گذاشت ، سپس با کمال قدرت پرتاب کرد .آموزگار کتاب را باز کرد ، بعد شروع به خواندن شعر ستایش کرد . اول ، دومین ، سوم ، نخست ، ابتدا ، آخر و ...


نیز حروف ربطی هستند که ترتیب زمانی را بیان می کنند اول بهار زیبا دست به قلم گرفت


دومین نقاش تابستان بود .


نقاش سوم پاییز ، رنگ های آتشین را انتخاب کردابتدا سیب زمینی را بشویید و آب پز کنید ،  در مرحله دوم پوست آن را جدا کنید، 

سپس آن ها بکوبید و در آخر کمی نمک اضافه کنید .

انواع اهرم ها

تعریف اهرم

اهرم میله ای است که می تواند آزادانه به دور نقطه ای ثابت

بچرخد وبا انتقال نیرو تغییر جهت نیرو ،افزایش نیرو ا،فزایش

سرعت یا جابجایی اثر نیرو به ما کمک می کند.

اهرم نوع اول:

تکیه گاه بین جسم ونیرو قرار دارد

مانند:انبر دست قیچی میخ کش

اهرم نوع دوم:

جسم بین نیرو وتکیه گاه قرار دارد

مانند:

فرغون فندق شکن درباز کن

اهرم نوع سوم:

نیرو بین جسم وتکیه گاه قرار دارد

مانند:جاروی فراشی یخ گیر راکت تنیس


ادامه مطلب...

مطا لعات اجتماعی ۱

حرکت های زمین


ادامه مطلب...

دستور زبان فارسی

دانستنی های علوم

فسیل های کهربایی چیست؟
ادامه مطلب...