دبستان پسرانه غیردولتی دانشگاه صنعتی اصفهان

آیا میدانیدآیا میدانید

نخوردن صبحانه : افرادی که صبحانه نمیخورند میزان قندخونشان پایین تر است و به مقدار کافی مواد غذایی به مغزشان نمیرسد و در نتیجه بافت های آن تحلیل می رود.

*******************
پوشاندن سر هنگام خوآب: این کار غلط دی اکسید کربن را افزایش و اکسیژن را کاهش میدهد و تاثیرامخربی در مغز دارد.

*******************

آلودگی هوا: مغز بزرگ ترین مصرف کننده اکسیژن در بدن است.استنشاق هوای آلوده و نرسیدن اکسیژن کآفی به مغز کارایی مغز را کآهش میدهد.

پیام مشاورپیام مشاور


 به اطلاع کلیه اولیای محترم دبستان می رساند که سرکارخانم حیدری تحت عنوان مشاور فقط روزهای چهار شنبه در دبستان حضور دارند.

پیام مدیرپیام مدیر

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان عزیز امیدوارم در راستای کسب بهتر علم و دانش ابتدا تزکیه و انضباط را رعایت نموده تا در امر درسی موفق تر باشید

پیام پرورشیپیام پرورشی

صدها فرشته بوسه بر آن دست میزند ****** *** کزکار خلق یک گره ی بسته واکند